Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
 w Otwocku

Przetarg nieograniczony - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem i odnowieniem elewacji budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wygrodzenie terenu i jego częściowe utwardzenie..

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem i odnowieniem elewacji budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wygrodzenie terenu i jego częściowe utwardzenie. Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac związanych z elewacją budynku oraz dostawą i montażem platformy".

Data i godzina umieszczenia w BZP: 02.08.2014 13:17

Data i godzina składania ofert: 19.08.2014 11:00

Data i godzina otwarcia ofert: 19.08.2014 11:30

 Ogłoszenie 

SIWZ

Projekt elektryczny załączniki:

Projekt budowlany załączniki:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

Przedmiary:

Umowa

 

pdfWynik przetargu103.22 KB22/08/2014, 12:47