Przetarg na gaz

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu

ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w

Otwocku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego nr:

 

SAI.272.1.9.2021.

 

link do informacji:

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto