Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
 w Otwocku

Drogie dzieci

 

Książeczka dla dzieci od WHO - My Hero is You, Storybook for Children on COVID-19 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Polish%29.pdf

 

Plakat profilaktyczny plaktat

 

Jak dzieci zachęcają do kwarantanny https://youtu.be/tAPgBy4cvLk 

 

Bajka o koronawirusie napisana przez Aleksandrę Szygendowską, udostępniona pro bono 

https://m.facebook.com/2090315351244350/photos/a.2090333201242565/2648965548712658/?type=3

 

Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży http://116111.pl