Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Poradni za rok 2018 dostępne jest na stronie BIP Powiatu Otwockiego

 

www.bip.powiat-otwocki.pl/820,2018