Sprawozdanie finansowe

 

Sprawozdanie finansowe Poradni za rok 2018 dostępne jest na stronie BIP Powiatu Otwockiego 

www.bip.powiat-otwocki.pl/820,2018