Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
 w Otwocku

Majówka 2024

 

Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi godzinami pracy Poradni w czasie weekendu majowego.

Aktualny harmonogram pracy znajdziecie Państwo poniżej

2_MAJÓWKA_ZAMKNIĘCIE.pdf

Oferta

 

Nasza placówka zajmuje się:

 

Diagnozą:

 • odchyleń i zaburzeń rozwojowych u dzieci
 • funkcjonowania dydaktycznego dzieci i młodzieży
 • zaburzeń mowy dzieci i młodzieży
 • zaburzeń w zachowaniu i trudności wychowawczych
 • predyspozycji psychofizycznych przy wyborze zawodu
 • dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych
 • przetwarzania słuchowego (NEUROFLOW)

Terapią:

 • terapią psychologiczną dla młodzieży
 • terapią rodzinną
 • terapią logopedyczną w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi i młodzieżą
 • terapią pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce pisania i czytania
 • terapią pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki
 • prowadzimy zajęcia psychomotoryki
 • prowadzimy stymulację rozwoju małych dzieci
 • prowadzimy zajęcia z technik wspomagania uczenia się

Doradztwem:

 • udzielamy porad i wskazówek nauczycielom, rodzicom, młodzieży i dzieciom
 • pomagamy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery

Profilaktyką:

 • popularyzujemy wiedzę psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną, zgodnie z potrzebami środowiska
 • prowadzimy różne formy pracy z grupą metodami warsztatowymi, między innymi "Szkołę dla rodziców i wychowawców", „Metodę dobrego startu”, zajęcia dla dzieci zdolnych

Opiniowaniem:

 • wydajemy opinie w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • wydajemy opinie w sprawie przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego
 • opiniujemy dzieci i młodzież z zaburzeniami w zachowaniu i trudnościami wychowawczymi
 • opiniujemy dzieci i młodzież z  odchyleniami rozwojowymi
 • opiniujemy dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe
 • opiniujemy w sprawach zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

Orzecznictwem:

 • do kształcenia specjalnego
 • o potrzebie nauczania indywidualnego
 • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju