Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
 w Otwocku

Uwaga praca Poradni

U W A G A !!!

 

Informujemy, że dnia 12.06.2020r. poradnia będzie nieczynna.

 

Od 04.05.2020r., w związku z koniecznością realizacji wytycznych MEN, Kuratorium Oświaty oraz przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w czasie występowania stanu epidemii, Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Otwocku w pierwszej kolejności będzie prowadziła działania związane z wydawaniem:

  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  • orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
  • opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego,
  • opinii o dojrzałości szkolnej dla dzieci sześcioletnich, które nie realizowały rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Z tego powodu wszystkie dotychczasowe terminy wizyt w poradni tracą ważność.

Specjaliści, do których (od 16.03)  były zapisane dzieci będą kontaktowali się z Państwem telefonicznie.  W Poradni, do odwołania,  będą się odbywały wyłącznie te diagnozy, które są niezbędne do wydania w/w dokumentów i w takim trybie, w jakim możliwe będzie zachowanie obowiązujących rygorów bezpieczeństwa. 

W najbliższym czasie opublikowane zostaną przepisy, które zniosą wymóg posiadania przez rodziców opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie:

  • realizacji obowiązku rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem/szkołą/inną formą wychowania przedszkolnego,
  • obowiązku  szkolnego poza szkołą,
  • obowiązku nauki poza szkołą.

Aktualne informacje będą podawane na tej stronie (zakładka Oferta strona 1 i 2).

Kontakt telefoniczny do Poradni: 22 710 15 50 (w godz. 800-1400)        

Szanowni Rodzice

 

Istnieje możliwość kontaktu mailowego ze specjalistami.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady od konkretnego specjalisty lub kontynuowaniem terapii (karty pracy, wykaz ćwiczeń do wykonania w domu), prosimy o podanie w tytule wiadomości jego nazwiska. Jeśli natomiast potrzebujecie Państwo porady psychologa, wpiszcie w tytule „porada”.

Adres do kontaktu ze specjalistami: poradnia.otwock@op.pl i tylko z tego adresu prosimy korzystać kontaktując się w w/w sprawach.

Można również umówić się na rozmowę telefoniczną z psychologiem. Nasi psycholodzy udzielają wsparcia od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 -12:30.  W tej sprawie prosimy dzwonić do poradni (22 710 15 50 w godz. 8:30-13:30) w celu uzyskania kontaktu.  

Drogie dzieci

 

Bezpieczeństwo online - no raczej! - 21 maja o godz. 14.30 darmowy webinar dla młodzieży  https://bit.ly/BezpieczeństwoOnlineNoRaczej

 

Książeczka dla dzieci od WHO - My Hero is You, Storybook for Children on COVID-19 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Polish%29.pdf

 

Plakat profilaktyczny plaktat

 

Jak dzieci zachęcają do kwarantanny https://youtu.be/tAPgBy4cvLk 

 

Bajka o koronawirusie napisana przez Aleksandrę Szygendowską, udostępniona pro bono 

https://m.facebook.com/2090315351244350/photos/a.2090333201242565/2648965548712658/?type=3

 

Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży http://116111.pl

 

Informacje dla rodziców i opiekunów dzieci na czas epidemii

 

Projekt edukacyjny www.youtube.com/c/ProjektAlpha?app=descktop 

 

Prywatna armia w naszym ciele, czyli układ odpornościowy z dr Magdaleną Kulmą www.youtube.com/watch?v=goKhFtReS1U

 

Jak radzić sobie z niepokojem https://www.lps.pl/artykuly/jak-radzic-sobie-z-niepokojem/ 

 

Lęk jest zaraźliwy. Kilka rad jak sobie z nim radzić https://www.lps.pl/artykuly/lek-jest-zarazliwy-kilka-rad-jak-sobie-z-nim-radzic/

 

Plakat Jak wspierać dzieci podczas epidemii.

 

Fundacja Synapsis. Wsparcie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu www.synapsis.org.pl 

 

Autyzm Terapia - wiedza merytoryczna i narzędzia umożliwiające kontynuowanie terapii w domu przez rodziców www.klinikaaba.pl, https://m.youtube.com/channel/UCHxBDS6fkel-PaKCL_3WgxQ?view_as=subscriber 

 

Członkowie WTTS, posiadający doświadczenie psychoterapeutyczne oferują indywidualne, doraźne konsultacje pro bono za pośrednictwem sieci teleinformacyjnej (telefon, Skype, Hangoust itp.) w przedmiocie związanym z szeroko rozumianym skutkami pandemii. Lista osób udzielających profesjonalnego, bezpłatnego wsparcia znajduje się na stronie www.wtts.edu.pl/pomoc-w-czasie-pandemii-koronawirusa-covid19/  

 

Przydatne artykuły - polecane artukuły