Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
 w Otwocku